fme.png
Logo fra nettstedet


Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) er en organisasjon som arbeider for Norges selvstendighet i forhold til den Europeiske Union. Engasjementet inkluderer blant annet henvisning til Norges Grunnlov.

Folkeaksjonen ledes av Øyvind Aarsnes (leder) fra Troms, og Bjørgulf Mortensen (nestleder) fra Nordland.

Arbeide og kontrovers


På organisasjonen sitt nettsted omtales en rekke tema. Spesielt fokuseres det endel på anklager om krittikkverdige og ulovlige forhold i politiske aktiviteter i Norge. Sitat fra nettstedet til Folkeaksjonen mot EU-medlemskap:

  • Europabevegelsens organiserte avdeling i Norge er i følge Norges Grunnlov lov-stridig, (ulovlig, illegal) og dens virksomhet rammes helt klart av Straffelovens § 83.

Det ser ut til at en betydelig mengde kontrovers omgir folkeaksjonens arbeide.

Se ogsåReferanserEksterne koblinger